รับทำบัญชี by ครอบครัวบัญชี

โดย ครอบครัวบัญชี เมื่อ 12 ต.ค. 2561 13:57 น.

ทำบัญชี

- ให้คำแนะนำปรึกษา ด้านบัญชี-ภาษี และการบันทึกบัญชี

- บันทึกบัญชีตามกฎหมายบัญชี และกรมสรรพากรกำหนด

- บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ได้มาตรฐาน

- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท - การยื่นแบบภาษีประจำเดือน

- การยื่นแบบภาษีประจำปี

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

จดทะเบียนบริษัท by ครอบครัวบัญชี บางใหญ่ บางบัวทอง

เข้าพบลูกค้าทุกครั้ง เพื่อให้คำแนะนำพูดคุยก่อนลงนาม ในเอกสาร

ทำความเข้าใจ อำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้า

มีพนักงาน รับ-ส่ง เอกสาร

# เอกสารครบถ้วน การจดทะเบียนบริษัท แล้วเสร็จภายใน 1 วัน#

***พิเศษสุดๆ*** ลูกค้า บางใหญ่,บางบัวทอง รับฟรี!!!

1. ตรายางบริษัท

2. ทำบัญชีให้ฟรี 1 เดือน

079 236 2994 โทรเลยวันนี้

www.p2paccounting.com

เข้าชม 29 คน

แสดงความคิดเห็น

ครอบครัวบัญชี 17 ต.ค. 2561 11:48 น.

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครอบครัวบัญชี 17 ต.ค. 2561 11:47 น.

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครอบครัวบัญชี 12 ต.ค. 2561 13:59 น.

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ครอบครัวบัญชี 12 ต.ค. 2561 13:58 น.

สำนักงานบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ที่ปรึกษาทางบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, วางแผนภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม