จำหน่ายโปรแกรมบัญชี,เงินเดือน,หน้าร้าน,สต๊อก,ร้านอาหาร Fox

ปากเกร็ด นนทบุรี

รายละเอียดของ จำหน่ายโปรแกรมบัญชี,เงินเดือน,หน้าร้าน,สต๊อก,ร้านอาหาร Fox

0 บาท

ขาย

Fox Accounting
โปรแกรมบัญชี, ระบบร้านอาหาร, ระบบขายหน้าร้าน, ระบบเงินเดือนและบุคคล
มี 5 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, พม่า)
โปรแกรมบัญชี Fox
- โปรแกรมบัญชี Fox รวมระบบสต็อก ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบลูกหนี้/รับเงิน ระบบเจ้าหนี้/จ่ายเงิน บริหารเช็ครับ บริหารเช็คจ่าย ธนาคาร ระบบเงินเดือนและบุคคล ระบบทรัพย์สิน/ค่าเสื่อม ระบบขายหน้าร้าน/POS และระบบบัญชี
- ระบบอื่นๆ เชื่อมโยงกับระบบบัญชี สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ
ระบบร้านอาหาร Fox
- เป็นระบบที่ใช้ในร้านอาหารทุกประเภท
- ใช้ Touch screen เพื่อบันทึกออเดอร์ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
- ใช้กับ PDA, Pocket PC ได้
- สามารถโอนข้อมูลขายจากสาขาถึงสำนักงานใหญ่
- สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัญชี Fox
ระบบขายหน้าร้าน Fox POS
- ระบบขายหน้าร้าน Fox จำหน่ายทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
- ข้อมูลขายหน้าร้านสามารถส่งถึงสำนักงานใหญ่ซึ่งจะรวมเข้าระบบบัญชี
- สามารถใช้คู่กับระบบบัญชี Fox ตัดสต๊อกและลงบัญชีอัตโนมัติ
ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox
- ระบบเงินเดือนและบุคคล Fox ใช้ข้อมูลลงเวลาเข้า-ออก คำนวณเวลาทำงานเงินเดือน และเงินประกันสังคมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- เชื่อมโยงกับระบบบัญชี Fox สามารถลงบัญชีโดยอัตโนมัติ
สนใจติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิวท์ ไอที
Tel. 02-9620611
Mobile. 089-7895509, 091-8863469
Email : info@foxdatasystem.com, babe2546@hotmail.com, green_ringo@hotmail.com
http://www.foxdatasystem.com
เข้าชม 58 คน

แสดงความคิดเห็น