ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

รายละเอียดของ ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

18,777 บาท

ขาย

สายการบิน NOK SCOOT เดินทาง พฤศจิกายน 60 – มกราคม 61 ราคาเริ่มต้น 18,777.- บาท เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติงและ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เครื่องลำใหญ่บินตรง
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน–วัดจงไถซานซื่อ–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–ร้านใบชา– ไทจง
วันที่สี่ ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–COSMETIC SHOP -พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
รายละเอียด โปรแกรม https://goo.gl/RSYLQD
บริษัท เอฟ บี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07466
www.fbholidaytour.com
โทรศัพท์ : 02-444-5170-1
มือถือ : 096-8282659 , 094-5492269 , 081-4404002 , 098-7825629
แฟ๊กซ์ : 02-4445171
E-Mail : fbholidaytour@gmail.com , fbholidaystour@gmail.com

Official Line: @fbholidaytour

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเบอร์ HOT LINE : 096-8282659 , 094-5492269 , 0814404002 , 098-7825629
เข้าชม 68 คน

แสดงความคิดเห็น