ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year in Taiwan 6D4N

เมืองนนทบุรี นนทบุรี

รายละเอียดของ ทัวร์ไต้หวัน Happy New Year in Taiwan 6D4N

29,900 บาท

ขาย

สายการบิน China Airlines เดินทาง 26 ธันวาคม 60 – 3 มกราคม 61 ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท ทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรเริ่มต้นปีใหม่ วัดหลงซาน-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชมธรรมชาติ 2 อุทยาน อาลีซาน เย่หลิ่ว-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงเคเช็ค-ช้อปปิ้งจัดเต็ม ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอ้าท์เล็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน – จันทรา มื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง โดยสารเครื่องลำใหญ่มี TV
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 – ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง
วันที่สาม ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วันที่สี่ เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
วันที่ห้า หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –ร้าน Cosmetic - Mitsui Outlet Park– สนามบินเถาหยวน
วันที่หก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายละเอียด โปรแกรม https://goo.gl/FqZSEP
บริษัท เอฟ บี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07466
www.fbholidaytour.com

โทรศัพท์ : 02-444-5170-1
มือถือ : 096-8282659 , 094-5492269 , 081-4404002 , 098-7825629
แฟ๊กซ์ : 02-4445171
E-Mail : fbholidaytour@gmail.com , fbholidaystour@gmail.com

Official Line: @fbholidaytour


เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเบอร์ HOT LINE : 096-8282659 , 094-5492269 , 0814404002 , 098-7825629
เข้าชม 58 คน

แสดงความคิดเห็น