พลาสติกมีเดีย (Plastic Media)

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ พลาสติกมีเดีย (Plastic Media)

0 บาท

ขาย

บริษัท ดัสคอนโทรล จำกัด 02-868-6614-5 จำหน่าย
พลาสติกมีเดีย (Plastic Media) หรือตัวกลางพลาสติก เป็นหนึ่งในอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม พลาสติกมีเดีย นี้ทำหน้าที่เปรียบเหมือนแหล่งพักอาศัยให้กับแบคทีเรียภายในระบบบำบัดน้ำ เสียเกาะอาศัย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มระยะเวลาและปริมาณแบคทีเรีย ซึ่งจะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้มีปริมาณลดลง ตัวกลางนี้ ยังป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเหล่านี้หลุดออกมาพร้อมน้ำเสีย ที่ผ่านการบำบัดแล้ว
1. ช่วยกระจายการไหลเข้าของน้ำให้ทั่วทั้งพื้นผิว 
2. เพิ่มระยะเวลาของการกักเก็บตะกอน ทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียดีขึ้น 
3. ทุกจุดที่แผ่นตัวกลางพลาสติกสัมผัสกันจะถูกเชื่อมด้วยกาวโดยกรรมวิธี ที่แตกต่างจาก ตัวกลางพลาสติกชนิดอื่น จึงช่วยลดการสูญเสีย เนื่องจากการตัดเพื่อประกอบลงบ่อบำบัดได้มาก 
4. พลาสติกมีเดีย ผลิตด้วย PE ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานคงทนอยู่คู่กับระบบตลอดไป
5. มีน้ำหนักเบา ช่วยกระจายน้ำได้ดี  
6.  การใช้งาน เทลงไปในถังบำบัดน้ำเสียหรือบ่อบำบัดน้ำเสียได้โดยไม่ต้องจัดเรียง (Random Dumping) 
7.  เปรียบเสมือนที่เก็บกักจุลินทรีย์ (คอนโดเชื้อโรค) 
8. ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในน้ำเสีย  (BOD LOADING) 
  น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น
เข้าชม 59 คน

แสดงความคิดเห็น