ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นทุกชนิด

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นทุกชนิด

0 บาท

บริการ-รับจ้าง

บริษัท ดัสคอนโทรล จำกัด 02-868-6614-5
รับบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบกำจัดฝุ่นทุกชนิด
Service Maintance & Cleaning Ventury Scrubber
ตรวจสอบวัดค่าอากาศ ตรวจสอบค่าเสียง ตรวจสอบระบบการทำงาน
ตรวจเช็คมีเดีย พร้อมทำความสะอาด
ตรวจเช็คลูกแก้ว พร้อมทำความสะอาด
ตรวจเช็คหัวสเปร์ย พร้อมทำความสะอาด
ตรวจเช็คหัวฉีดน้ำทั้งหมด ภายในเครื่อง
ตรวจเช็ค Water Pump
ตรวจเช็คการไหลของปั๊ม แรงดันปั๊ม วาล์วปั๊มน้ำ
ตรวจเช็ค Blower ใบพัดลมพร้อมทำความสะอาด
ตรวจเช็ค BEARING อัดจารบี
ปรับความตึงสายพานใหม่
ทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำทั้งหมด
ทำความสะอาด SUM TANK
ทำความสะอาด FILTER TANK เปลี่ยนถุงกรอง
ทำความสะอาด MIXING TANK
ทำความสะอาด CLEAN TANK
ตรวจเช็ค VALVE CONTROL , Solenoid Valve , Body Valve, ตรวจเช็คส่วนประกอบของ Valve
เปลี่ยน CARTRIDGE FILTER ทำความสะอาด HOUSEING เก็บฝุ่นทิ้ง
ตรวจเช็ค ROTARY VALVE ตรวจเช็คใบยาง Rotary ,
BEARING HOUSING , ชิลที่เพลา ,มอเตอร์ ROTARY ,
เช็คน้ำมันเกียรพร้อมเปลี่ยนใหม่
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
เข้าชม 46 คน

แสดงความคิดเห็น