ประกันภัยสัตว์เลี้ยงแสนรัก

พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดของ ประกันภัยสัตว์เลี้ยงแสนรัก

0 บาท

ขาย

ประกันภัยสัตว์เลี้ยงแสนรัก

มอบความห่วงใยให้กับเพื่อตัวน้อยของคุณ เพื่อความสบายใจของคุณ

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ให้เจ้าเพื่อนแท้ของคุณ ไม่ต้องกังวล หรือเป็นห่วงในความซนและความซ่าของเขาอีกต่อไป ด้วยประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
• เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
• ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
• ค่าวัคซีนป้องกันโรค

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
1. สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
4. สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
6. กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
3. การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
4. โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
5. ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
6. การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

หากมีความต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือต้องการความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 094-5426619
E-mail : konpakanpai@gmail.com
Website : www.konpakanpai.com/webpage/insure/non-life/ประกันภัยสัตว์เลี้ยง.html
Facebook : www.facebook.com/konpakanpai
Line ID : konpakanpai
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 6004003781
เข้าชม 122 คน

แสดงความคิดเห็น