รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า

หาดใหญ่ สงขลา

รายละเอียดของ รับสมัครเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า

12,000 บาท

ขาย

** คุณสมบัติ **
- ชาย/หญิง 19 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีทุกสาขา
- มีใจรักในงานบริการ / ตรงต่อเวลา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
** เอกสารในการสมัครงาน **
1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
** หมายเหตุ : อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธิษตยา โทร. 063-8468447
เข้าชม 113 คน

แสดงความคิดเห็น