รับสร้างบ้าน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม

บางพลี สมุทรปราการ

รายละเอียดของ รับสร้างบ้าน ออกแบบ ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม

10,000 บาท

บริการ-รับจ้าง

หจก.สิรภพ แอซเซทส์
ผลงานถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมงานโดยวิศวกร ประสบการณ์กว่า 10 ปี
งานออกแบบ (Design)
ออกแบบโดยสถาปนิกและวิศวกร ตามความถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและตรงความต้องการ และสามารถก่อสร้างได้จริงในงบประมาณของผู้ว่าจ้าง
งานก่อสร้าง (Construction)
ควบคุมและตรวจสอบงานโดยวิศวกร สถาปนิก มัณฑนากร และผู้คุมงานให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตรงต่อเวลา ตามรูปแบบของ รายการในสัญญาและรับประกันผลงานหลังส่งมอบ งานเสาเข็ม,งานโครงสร้างและฐานราก,งานโครงสร้างอาคาร,งานผนัง-ตกแต่งผิวผนัง,งานฝ้า.งานพื้น-ตกแต่งผิวพื้น,งานบันได,งานประตู หน้าต่างและอุปกรณ์ ,งานหลังคา,งานสี,งานระบบประปา สุขาภิบาล สุขภัณฑ์และอุปกรณ์,งานระบบไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ ดวงโคม และระบบสื่อสาร
งานตกแต่งภายใน (Interior ,Built in & Furniture)
มัณฑนากร และทีมช่าง ทำงานด้วยความชำนาญ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ประกอบชิ้นงานตรงตามสเปค เก็บความละเอียด เรียบร้อย และความสะอาดก่อนส่งมอบงาน งานตกแต่งผิวผนัง,งานตกแต่งฝ้า.งานตกแต่งผิวพื้น,เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว เฟอร์นิเจอร์ Built in ,ผ้าม่าน,เหล็กดัด
งานต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม (Renovation, Maintenance)
ต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ,เปลี่ยนรูปลักษณ์,เปลี่ยนสิ่งที่ชำรุด ทรุด ร้าว ด้วยหลักวิชาชีพที่ถูกต้อง
และทำการเตรียมงานอย่างรอบคอบไม่ให้งานที่ทำส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนอื่นเสียหาย
งานบริการอื่นๆ
ยื่นแบบการขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง) งานสำรวจ Survey
งานสำรวจ Survey ,งานวางผัง งานทดสอบเจาะสำรวจดิน ,ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
Site Protect เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นที่ข้างเคียง
Big Clean ทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน
ขอบ้านเลขที่,ขอไฟฟ้า ,ขอประปา
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.builder108.com
หรือโทร 089-834-7473 คุณสุธนา
หรือโทร 08-0404-0505
เข้าชม 352 คน

แสดงความคิดเห็น