Sale!!บัตรชมการแสดงโชว์แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของ Sale!!บัตรชมการแสดงโชว์แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)

400 บาท

ขาย

Sale!!บัตรชมการแสดงโชว์แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)

บัตรชมการแสดงโชว์

รับจองสำรองที่นั่ง การแสดงโชว์ คาบาเร่ต์โชว์ สุดยอดการแสดง แห่งความเป็นไทย
พร้อม ฉาก แสง สี เสียง ที่สมจริง ผู้แสดงทุกท่าน แต่งกายสวยงามตระการ
การแสดงทุกโชว์ที่เราได้คัดสรร หลากหลายแนวพร้อมที่
จะนำเสนอสู่สายตาทุกท่าน ให้ท่านได้มาสัมผัสความบันเทิง และความประทับใจ

แมมโบ้ คาบาเร่ต์ โชว์ (Mambo Cabaret Show)
รอบการแสดง 19:15 / 20:30 / 22:00 น. เปิดทำการแสดงทุกวัน
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
(WALK IN) ลูกค้าลายไทยฯ
ที่นั่ง VIP
1,000.- / 650.- 500.-/400.-

ที่นั่ง Deluxe 800.- / 550.- 400.-/350.-
ค่าบริการรถรับ - ส่ง
400.-
**** ราคาเด็ก อายุไม่เกิน 9 ปี ****
***กรณีต้องการรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***
เข้าชม 27 คน

แสดงความคิดเห็น